Polimer ve plastiklerin analizleri

 • Connect

Kalite Kontrol

Hammadde ve ürünlerin kimyasal yapılarının belirlenmesi.

Hata Analizi

Ürün hatalarının arkasındaki kimyasal nedenleri tespit edin.

Tersine Mühendislik

Rakip ürünlerinin kompozisyonlarının tespit edilmesi.

FT-MIR Spektroskopi tekniği ile Polimer ve Plastik Analizleri

Güvenilir kalite kontrol, yüksek kalite plastik ürünlerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi için önemli bir gereksinimdir. Bruker ALPHA II FT-IR spektrometre, hem ham madde hem ara ürün hem de son ürünler için güçlü ve rutin bir kalite kontrol çözümü sağlamaktadır.

Herhangi bir ürün hatası durumunda, hatanın kaynağını anlamak için etkili bir hata analizi gerekmektedir. LUMOS II FT-IR Mikroskobu, en ufak yapıların kimyasal bileşimlerini belirleyerek hata kaynaklarının bulunmasına yardımcı olacak önemli bir araçtır.

Ayrıca LUMOS II, mikron mertebesinde malzeme ve ürünlerin kimyasal bileşimleri hakkında bilgi sağlayarak, ürün geliştirme ve ters mühendislik için yardımcı bir araçtır.

Evrensel Uygulanabilirlik

IR tekniği, numunenin şeklinden ve bileşiminden bağımsız olarak kimyasal analiz için evrensel olarak uygulanabilir:

 • Plastik
 • Polimerler (Termoplastikler, Elastomerler, Kauçuklar)
 • Monomerler
 • Katkı Maddeleri
 • Dolgu Malzemeleri

 • Peletler
 • Tozlar
 • Sıvılar
 • Fiberler
 • Filmler
 • Partçalar
 • Katmanlı Numuneler

Polimerlerde kalite kontrol ve hata analizinde IR yeterliliği hakkındaki özeti okuyunuz.
IR-Spektroskopik polimer analizi hakkında uygulama notunu okuyunuz.

IR Spektroskobi Prensipleri

Herhangi bir numunenin IR Spektrumu, o numuneye ait olan moleküler bileşimi gösterir - kimyasal parmak izi gibi (Şekil 1.). Numune spektrumunda hem organik hem de inorganik kimyasal bileşiklerin katkısı görülür, ayrıca IR methodu saf bileşiklerin yanı sıra kompleks bileşiklerin tanımlanmasında da yeterlidir. Ayrıca analiz edilen malzemenin içinde bulunan bileşiklerin miktar tayini mümkündür.

İnteraktif kılavuzumuzu kullanarak IR-Spektroskopi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz (+80 sayfa).

IR-Avantajları

FT-IR analizi ile ölçülen numunelerin çoğu, numune hazırlama ve sarf malzemesi gerektirmez, ölçüm süresi genellikle 1 dakikanın altındadır. Bu sebepten dolayı FT-IR spektroskopisi, yaş analiz metodu ile karşılaştırıldığında size zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Bruker IR spektrometre sistemleri yıllarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır. IR sistemlerimizde en modern, yüksek kalite ve uzun garanti ömürlü optik bileşenler kullanılmaktadır, bu özelliklere ek olarak düşük enerji tüketimi ile birlikte kullanıcıya minimum maliyet sunan üstün bir sonuç elde edilmektedir.

Kalite kontrol ve hata analizi için IR spektroskopisi kullanmanın en önemli 10 faydası hakkında daha fazla bilgi alın.

Daha Fazla Bilgi İçin

© Copyright 2019 Bruker Optik GmbH