Polimer ve plastiklerin analizleri

  • Connect

Hata Analizi

Ürün hatalarının arkasındaki kimyasal nedenleri tespit edin.

Tersine Mühendislik

Rakip ürünlerinin kompozisyonlarının tespit edilmesi.
-->

Maliyet Uygunluğu için Kalite Kontrol

Plastik, otomotiv parçaları, ambalaj malzemeleri, ev aletleri, elektrikli aletler ve tekstil gibi sayısız üründe kullanılmaktadır. Birçok günümüz plastikleri, farklı polimerler, dolgu malzemeleri ve katkı malzemeleri gibi çeşitli bileşiklerden oluşan kompleks çok bileşenli sistemlerdir. Bu bileşenlerin uygun karışımlarının sistematik olarak seçilmesi ve harmanlanması optimize edilmiş malzemeleri oluşturmaktadır.

Düşük maliyet ile yüksek ürün kalitesinin en temel gereksinim olduğu modern endüstride güvenilir kalite kontrol mecburidir. Firesiz ve sorunsuz üretim süreci için en önemli adımlardan birisi gelen hammaddelerin doğru tanımlanmasıdır. Sonrasında, son ürün plastiğin doğru bileşiminin doğru özelliklerde olup olmadığı test edilmelidir.

ALPHA II'yı kullanarak ürünün kimyasal bileşiminin hızlı ve güvenli kontrolü sağlanır.

Gelen malların kimyasal yapısının belirlenmesi

Gelen hammaddelerin kimlik doğrulaması:
Gelen hammaddenin kimlik doğrulaması için IR spektrometresi alınır ve referans malzeme ile karşılaştırılır. Numunenin aynı malzemenin referans spektrum ile olan yüksek korelasyonu doğru tanımlanmasını teyit eder.

Polimer numunelerin Ir spektroskopik kimlik doğrulaması hakkındaki uygulama notunu okuyunuz.
O-conta/siyah kauçuk tanımlanması hakkındaki uygulama notunu okuyunuz.

Polimer tiplerinin ayırt edilmesi

Poliamidlerin ayırt edilmesi:
Poliamitler, amid bandları tarafından oluşmuş monomerler içeren termoplastik polimerlerdir. Bir poliamid grubu farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip farklı polimerler içerir. Kimyasal yapılarındaki yüksek benzerliğe rağmen, IR spektroskopisi PA6, PA6.6, PA10 ve PA12 gibi çeşitli poliamidlerin ayırt edilmesine olanak verir.

HDPE ve LDPE'nin ayırt edilmesi:
Polietilen (PE) dünyada en çok üretilen polimerdir. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) şişe ve kutularda kullanılırken düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) plastik filmlerde ve poşetlerde kullanılır. IR spektrumu, HDPE ve LDPE'lerin ayırt edilmesi için yeterli bilgiye sahiptir.

Poliamidlerin IR spektroskopisi ile ayırt edilmesi hakkındaki uygulama notunu okuyunuz.

Dolgu maddeleri ve katkı maddelerinin miktarını ölçün

Dolgu maddeleri, katkı maddeleri ve karışımları miktarsal tayini:
Modern plastik malzemeler, polimerler, dolgu maddeleri, plastikleştiriciler ve tamamlayıcı maddelerden yapılmış çok bileşenli sistemlerdir. Doğru kompozisyonu belirlemek kalite kontrolün önemli bir parçasıdır. IR spektrumları kalibrasyonu baz alarak bileşenleri tek tek ölçmeye olanak sağlar.

Polimer dolgular ve bağdaştırıcı IR spektroskopik analizi konusunda uygulama notu okuyun.

Ürününüzün doğru işlemlerden geçirildiğini denetleyin

Vernik kür Kontrolü:
Modern boyaların ve verniklerin malzeme özellikleri kürleştirme işleminden kritik olarak etkilenmektedir. FT-IR spektroskopisi boyalar, Vernikler ve benzeri malzemelerin kürleştirme derecesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçmeye olanak sağlar. Sadece bir dakika içinde numunenin kür durumuyla ilgili nicel bir sonuç alınabilir.

Metalik malzeme üzerindeki kaplamaların kontrolü:
Polimer kaplamalar metal, seramik ve diğer malzemelerin yüzeylerini korozyona karşı korumak için kullanılır. Ayrıca yüzeylerin özellikleri, kaplama uygunuluğuna göre örneğin tanımlanabilir pürüzlülük, görünümünü, yapışkanlık özelliklerinden belirlenebilir.

IR-analizi çeşitli yüzeylerde doğru kaplama malzemesinin varlığını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca, kaplamanın homojenliği bu sayede belirlenebilir.

Vernik kürleşme derecesinin kontrolü hakkında uygulama notunu okuyun.

Basit ve hızlı analiz

ALPHA-P cihazının ölçüm arayüzü bir elmas ATR kristalidir. Bu kristalin mekanik ve kimyasal dayanıklılığı, polikarbonat gibi çok sert plastik monomer numunelerinin yanısıra reaktif sıvı örneklerin de analizine olanak sağlar. Hemen hemen hiç örnek hazırlığı gerektirmeyen ATR (zayıflatılmış toplam Yansıma) tekniği ile çok rahat ve hızlı bir şekilde analiz yapmak mümkündür. Numunenin pelletler, film, plastik parçalar, tozlar ya da sıvılar gibi hangi şekilde olduğu önemli değildir: IR-spektrumu alabilmek için sadece ATR kristali ile temas ettirilmesi yeterli olacaktır.

Ölçüm sonrasında numunenin spektrumları, referans materyallerinden elde edilmiş olan spektral verilere karşı otomatik karşılaştırılma ile tanımlanır.

büyütmek için tıklayın

ALPHA II kullanıcı arayüzü bilinen numunenin kimliğini doğrulamak için veya bilinmeyen örnekleri tespit etmek için herhangi bir kullanıcının kolaylıkla kullanımına göre tasarlanmıştır. Kullanıcı yazılım tarafından yönlendirilerek birkaç adımda ölçme, değerlendirme ve raporlama yapabilir. Videoyu görmek için tıklayın.

Videoyu görmek için tıklayın


Daha Fazla Bilgi İçin

© Copyright 2019 Bruker Optik GmbH